Laster...

InnTre lagerfører visse kledningsprofiler i fingerskjøtt 6,0 meterslengder.

Fingerskjøtt konstruksjonsvirke lagereføres i lengdene 2,345 m og 6,0m for visse dimensjoner. Andre lengder kan tilvirkes på bestilling med maksimalt 10,5 m lengde.


Treets iboende egenskaper samt produksjonmetode gjør at skjøtet kledning har større fare for oppsprekking enn ordinær kledning. I prakis skyldes dette at treverk med ulik tetthet beveger seg ulikt ved klimapåvikninger. InnTre godtar ikke reklamasjon på oppsprekking av fingerskjøtet kledning.