Laster...

Impregnert furu fra InnTre er merket med klasse AB, og er beregnet for bruk over bakkenivå. Virket er ikke egnet for bruk i jord. Trevirket er trykkimpregnert med stoffet Wolmanit CX-8 som inneholder aktivstoffene kobber og HDO. Disse stoffene beskytter mot råte- og innsektangrep, og gir en betydelig lengre levetid enn ubehandlet trevirke.

Wolmanit CX-8 er et krom- og arsenfritt impregneringsmiddel som tilfredsstilller krav i  regelverk gjeldende fra 1.10.2002. Trevirket vil ikke avgi skadelige stoffer i miljøet, og utgjør således ingen fare for helse for verken mennesker eller dyr. Destruksjon av impregnert trevirke behandlet med Wolmanit CX-8 bør skje ved forbrenning i anlegg beregnet for dette formål.