Laster...

Norge har en lang og god tradisjon for bruk av trekledning som ytre beskyttelse av bygg. I tillegg til den praktiske funskjonen, utgjør trekledningen et visuelt element som ofte er stedstypisk og med ulike profiler

Riktig vedlikeholdt kledning av god kvalitet skal kunne verne huset mot klimatisk påvirkning i mange tiår. Dette gjør trekledning til et kostnadseffektivt og ikke minst miljøvennlig alternativ når valg av fasadetekking skal gjøres.

Bordkledning fra InnTre produsert og handtert i henhold til Norsk Standard. Dette innebærer at kledningen tørkes og sorteres før den klassifiseres for ulik bruk for kunde.

InnTres kledning produseres med rillede høvelflater og sagflate som er etterbehandlet med egne freser, noe som gir et jevnt og fint utseende og god malingsheft.

  

Pr 2011 er ca 60% av kledningen som selges fra InnTre gitt et strøk med grunning eller industrielt toppstrøk ved vårt maleanlegg. Dette gir kledningen ekstra gode forutsetninger for lang levetid på veggen.   

Fingerskjøtt kledning leveres i 6-meters lengder.

Treets iboende egenskaper samt produksjonmetode gjør at skjøtet kledning har større fare for oppsprekking enn ordinær kledning. I prakis skyldes dette at treverk med ulik tetthet beveger seg ulikt ved klimapåvikninger. InnTre godtar ikke reklamasjon på oppsprekking av fingerskjøtet kledning.