Laster...

InnTre AS ble etablert i 1999, som en videreføring av tre bedrifter med lang og solid sagbrukstradisjon.

 

InnTre AS har i dag tre produksjonsbedrifter. Innbryn Sagbruk & Høvleri - Snåsa, Kirknesvaag Sagbruk & Høvleri - Steinkjer, og Trones Bruk - Verdal. I tillegg så har vi et tett samarbeid med Kjeldstadkonsernet. Vi produserer årlig ca. 100.000 m3 trelast og har en videreforedlingsgrad på ca. 85%. Markedet for våre produkter er både inn- og utland.

InnTre AS foredler i hovedsak gran fra Innherredsregionen som er kjent som et godt grandistrikt. Våre bedrifter kjennetegnes ved moderne produksjonsutstyr, full tørkekapasitet og høy videre­foredlingsgrad.

 

Bedriften har impregneringsanlegg for furu, og kan skilte med produksjonsanlegg for industriell påføring av maling for kledning og panel.

 

Produksjonsbedriftene ligger ved E6, og ved gode havner i indre Trondheimsfjord med ruteforbindelser til inn- og utland.

 

InnTre omsetter sine varer i store deler av Norge, med hovedtyngde i Trøndelagsregionen. Eksportandelen består av ca 20% av bedriftens samlede omsetning, der Storbritannia, Tyskland, Island, Frankrike og Nederland er blant de største kjøperlandene. Eksporten består for det meste av videre­foredlede produkter til nisjer i markedet.

 

Bedriften har en stabil og faglig godt oppdatert arbeidsstokk på ca 100 personer.