Laster...

InnTre As arbeider systematisk for kontinuerlig forbedring av bedriftens HMS-arbeid. Det jobbes ut i fra 3 hovedfaktorer.

- Fremstille miljøriktige produkt, basert på miljøriktige fremstillingsprosesser.

- Hindre forurensing av det ytre miljø.

- Ha et best mulig arbeidsmiljø ut fra tilgjengelig teknologi for å unngå ulykker og helseskader på ansatt og kunder.

InnTre har gode sikkerhetsrutiner og opplæring i disse. Vi legger vekt på kontinuerlig læring gjennom risikovurderinger og avviksrapportering.


Vi mener at fysisk aktivitet gir fornøyde og glade medarbeidere, som igjen fører til mindre sykdom.  Samtidig mener vi det er viktig med sosialisering også utenfor produksjonslokalene for å skape et trygt og godt felleskap. Derfor er bedriften aktiv i bedriftsidrett via flere arenaer.

- Innebandy lag

- Sykkeltrening, - samt felles deltagelse i ritt.

- Topp Turer