Laster...

InnTre jobber hardt for å levere varer som tilfredstiller krav og forventninger hos våre kunder. Skulle det allikevel være feil eller mangler på leveransen, så er utfyllende informasjon om produkt og feil viktig for oss i den videre prosess.

Du kan lese mer om reklamasjon og ansvarsbegrensning her.

Reklamasjoner sendes skriftlig på mail til din kundebehandler. For at vi skal kunne bli bedre, er følgende opplysninger viktig for oss:

- Pakkenummer (eventuelt vårt ordre - eller følgeseddelnummer).

- Type feil, nærmere beskrivelse.

- Bilder av feil.

InnTre behandler saken så hurtig som mulig, slik at du som kunde får en rask og smidig saksgang.